Krajský soud v Brně

Dodatek stížnosti usnesení u Okresního soudu v Prostějově na sp. zn. 0 Nt 820/2011-309 ze dne 29. 8. 2016 

1.   Dne 14. 9. 2016 jsem se přípisem od Okresního soudu v Prostějově obdržel znění usnesení Okresního soudu v Prostějově na sp. zn. 0 Nt 820/2011-309 ze dne 29. 8. 2016
2.   Nedozvěděl jsem se však, že mi byl pro dané řízení ustanoven nový advokát Mgr. Milan Popelka
3.   Dne 14. 9. 2016 podal advokát Popelka stížnost na výše uvedené usnesení.
4.   Domnívám se, že jde o analogii níže uvedené stížnosti na jednání advokátky Komárové, kdy advokát  ví, že věc nejde stěžovat a přesto tak činí. Pokud však stěžovat lze a soudkyně opětovně vydával nepravdivá rozhodnutí, toto mi sdělte.  
5.   Domnívám se, že výše a níže uvedené a tvrzení ve spisu sp. zn. 0 Nt 820/2011 dokládají hrubě nezákonné jednání soudkyně Otrubové i advokátů.
6.   Soudkyně účelově stanovila advokáty v řízení, ve kterém 4.5.2012 porušila závazné rozhodnutí Nejvyššího soudu, přestože je jí známo, že soudní znalci určili, že jsem byl v letech 2008 -2015 právně způsobilý, ustanovila mi advokáta z důvodů nutné obhajoby, dále určila advokáta ve sporu, který nelze údajně ani obnovou řešit, dále přiznala účelové vyloučení advokáta a ustanovila nového advokáta.
7.   Jak je soudu známo, kdo podá zjevně nedůvodné dovolání nebo návrh obnovy, musí jej hradit. V daném případě je cílem jak advokáta, tak primárně soudkyně poškozovat podavatele dodatku stížnosti. 

V Olomouci dne 23. 5. 2016

Dušan Dvořák, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Přichystalova 14, 7779 00 Olomouc

Stížnost na usnesení u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 0 Nt 820/2011-315 ze dne 21. 9. 2016 obdržené dne 22. 9. 2016 k úhradě advokátních výdajů advokátky Komárové. 

1.    Žádám neuznat odměnu advokátce Mgr. Petře Komárové, protože hrubě porušila advokátní slib, konkrétně, lže, manipuluje a zneužívá funkce ex offo, aniž by řádně hájila klienta.

2.    Advokátka nikdy neměla  schůzku s klientem, a to ani dne 3.11. 2016, jak uvádí. 

3.    Přestože advokátka ode  mne dostala 25.9.2016 pokyn, jak má postupovat, pokyn soudu nepodala. 

4.    Dne 2. 9. 2016 mne advokátka  informovala, že zjistila ve spisu, že věc již byla rozhodnuta 29. 8. 2016 a ona se rozhodla usoudit, že mne dále nebude zastupovat, namísto toho, aby mne informovala, že ze zákona nelze pro dané řízení obnovu povolit, což byla její advokátní povinnost, a že jediným opravným prostředkem je stížnost ministru spravedlnosti pro porušení zákona, kterou také nepodala. 

5.    Takto advokátka pouze inkasuje peníze za nicnedělání a poškozování klienta i veřejný rozpočet. 

Přidejte prosím toto ke stížnosti na meritorní usnesení sp. zn. 0 Nt 820/2011 z 29. 8. 2016

V Olomouci dne 23. 9. 2016               Dušan Dvořák