Krajský soud v Brně, 25.8.2016, Spr 2299/2016Česká republika  - Krajský soud v Brně
* Rooseveltova 16, 601 95 Brno, ( 546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j
Naše značka: Spr 2299/2016                                                                                      Brno 25.8.2016


Vážený pan
Dušan Dvořák, MMCA
nar. 12.1.1962
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc


Vážený pane,


k Vaší stížnosti označené jako: „Stížnost na rozhodnutí soudkyně Otrubové ze dne 9.8.2016 č.j. 0 Nt 820/2011 a 2 Nt 1151/2014 podezřelé ze spáchání a spolupachatelství na zločinech dle 4 odstavce § 149 TZ, viz soudní znalec a lékaři http://soudniznalec.blogspot.cz/“ Vám sděluji, že vedení krajského soudu je orgánem soudní správy a není oprávněno posuzovat rozhodnutí soudců či senátů.

                                                                                                     JUDr. Aleš Flídr, v.r.
pověřen zastupováním místopředsedy
                                                                                      Krajského soudu v Brně

Za správnost: Romana Špeldová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dušan Dvořák, MMCA, nar.  12.1.1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Okresní  soud v Prostějově

Věc:  Stížnost na rozhodnutí  SOUDKYNĚ OTRUBOVÉ ze dne 9.8. 2016 č.j. 0 Nt 820/2011 a 2 Nt 1151/2014 podezřelé ze spáchání a spolupachatelství  na zločinech dle 4 odstavce § 149 TZ, viz soudní znalec a lékaři http://soudniznalec.blogspot.cz/

Daná rozhodnutí obdržená stěžovatelem dne 16.8.2016 neobsahovala den PROJEDNÁNÍ OBNOVY PŘEDMĚTNÝCH KAUZ  a současně žádala ustanovit do 5 dnů advokáta, jinak bude přidělen soudkyní, která je žádána vyloučit  pro extrémní podjatost a aktivní participaci na zločinech tvrdící lživě, že ona není od toho, aby posuzovala, zda konopí léčí a nikdy se nevyjádřila k netrestnosti jednání stěžovatele dle §§ 28 a 31, odst. 1 TZ atd, což justiční mafie na vyšších soudech  včetně ústavního vždy pokryla a k ochraně tohoto organizovaného talárového zločinu si krajský soud (Lukavský) vymyslel, že konopí je prekurzor, aby věc neprojednal Soudní dvůr a stěžovatel nebyl odškodněn.

Jak se stěžovatel náhodně dozvěděl od předsedy soudu a dne 15.8.2016 zjistil telefonicky na informačním a trestním oddělení soudu, řízení  0 Nt 820/2011 mělo probíhat již dne 16.8.2016 a stěžovatel  se ho neměl  účastnit, ale pouze zvolit advokáta, který se zřejmě se soudkyní  domluví. 

U druhého řízení není opět určen termín a žádán advokát. 

Sděluji, že po obdržení  termínu řízení vyzvu pana advokáta Burgeta k zastupování. 

Dne 19.8.2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.