Krajský soud v Brně dne 9.11.2017 č.j. 9 Nt 19/2017 - 414 (Okresní soud v Prostějově ze dne 5.10.2017 č.j.3T 131/2017 - 417) doručené dne 29.11.2017

 ➤