Soudkyně Mgr. Ivona Otrubová a nejen její vědomá participace na zločinech proti lidskosti


1)   Důkaz o vědomém nerespektování přikazujícího rozsudku Nejvyššího soudu soudkyní Okresního soudu v Prostějově Mgr. Ivonou Otrubovou vůči vedoucímu výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure Dušanu Dvořákovi, MMCA najdete ZDE - stačí kliknout  V důkazu najdete nejen usnesení soudkyně Mgr. Ivony Otrubové č. j. 0 Nt 820/2011 ze dne 4. 5. 2012 dokazující její vědomé nerespektovaní rozhodnutí nadřízeného Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2012 č. j. 3 Tz 1/2012, ale také přípis advokáta ze dne 9. 4. 2015 Nejvyššímu soudu k dovolání (11 Tdo 181/2015, rozhodnuto 20. 5. 2015), kdy soudkyně odmítala Nejvyššímu soudu vydat toto nezákonné odsuzující rozhodnutí ze dne 4. 5. 2012 č. j. 0 Nt 820/2011  v rámci dovolání advokáta vedoucího výzkumu na vydané ochranné opatření ke druhé konfiskaci (2Nt 1151/2014), které rovněž 15. 4. 2014 soudila a nevyrovnala se jakkoliv s argumentací netrestnosti skutku. 

2)   Soudkyně kromě povědomí o spáchaných zločinech OČTŘ (viz http://octr-prostejov.blogspot.cz/), na kterých participovala a povědomí
·         o zcela vadném a vědomě mylném určení vzorku konopí policií k měření obsahu THC ( a tedy klíčových důkazů) v hrubém rozporu s trestním zákoníkem již 13. 7. 2010 při zahájení hlavního líčení a povědomí a neoznámení změn technických předpisů výroby konopí Evropské komisi v hrubém rozporu se Směrnicí 98/34/ES a povědomí
·         o zákonech (zdraví lidu), judikatuře (netrestnost léčby konopím), úmluvách (o lidských právech) a svědectvích svědků včetně profesorů a lékařů v hlavním líčení a povědomí a doložení důkazů, že společensky prospěšného jednání a ochrany zákony a úmluvami garantovaných práv dle §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku nešlo dosáhnout jinak než pěstováním a zpracováním konopí (viz závěrečná řeč vedoucího výzkumu a jeho manželky ZDE) a povědomí
·          o druhé konfiskaci dne 2. 9. 2010 v době hlavního líčení (viz protokoly konfiskací z let 2009 - 2015 ZDE) první konfiskace a doložených písemných objednávek členů výzkumu na pět rostlin konopí dle přílohy 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb.
·         vydala ve věci první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově dne 27. 10. 2010 odsuzující rozsudek za údajnou nedovolenou výrobu a distribuci drog vůči majiteli farmy a vedoucímu výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure Dušanu Dvořákovi, MMCA, v dané době řediteli Edukativní konopné kliniky v Praze  a současně, jak je výše uvedeno, 
·         následně 3. 1. 2011 nepředala zoufale tragické odvolání obžaloby (najdete ZDE) odsouzenému vedoucímu výzkumu a jeho advokátovi a vedoucí výzkumu byl KS v Brně bez znalosti a povědomí o odvolání obžaloby rovněž bez důkazů 9. 3. 2011 odsouzen (oba odsuzující rozsudky najdete ZDE) a dále pak, jak je výše uvedeno
·         v hrubém rozporu s přikazujícím rozsudkem nadřízeného Nejvyššího soudu udělila 4. 5. 2012 vedoucímu výzkumu bez možnosti odvolání pokutu 10.000,- Kč za špatnou písemnou omluvu policii k výslechu na druhou konfiskaci farmy v roce 2010 (2 T 65/2011), následně např.
·         dne 2. 8. 2012 vydala ve věci a vůči vedoucímu výzkumu zcela nezainteresované soudkyni OS na Praze 3 JUDr. Markétě Písaříkové zfalšovaný posudek MUDr. Jiřího Bilíka na vedoucího výzkumu ze dne 1. 7. 2012 a daná soudkyně OS Praha 3 pak 4. 9. 2012 podala návrh na omezení právní způsobilosti vedoucího výzkumu, neboť takové jednání (podání návrhu na omezení způsobilosti) ze strany soudkyně Mgr. Ivony Otrubové by asi mediálně neunesla a celý podvod by byl příliš okatý, následně např. 
·         dne 6. 8. 2013 rozhodla oproti jasným oponentním důkazům na základě dalšího zfalšovaného posudku MUDr. Jany Zmekové o změně trestu z prvního řízení na ochrannou léčbu alkoholismu vedoucího výzkumu v době jeho vážné nemoci  (viz lékařka vedoucího výzkumu ZDE pro 4. ústavní stížnost, bod 11)

3)   Dále dne 11. 4. 2015 určila  vedoucímu výzkumu advokátku ex offo k řízení o ochranném opatření zabrání konopí z druhé konfiskace v roce 2010 řešené dne 15. 4. 2015 a přiznala jí  1.7 2015 odměny i za práci ve spisovně soudu v sobotu a schůzku klienta  s advokátem, která se nikdy neuskutečnila, což je napadané vedoucím výzkumu Krajského soudu v Brně roce 2015 (viz stížnost ZDE) a byl na ni opětovně podán návrh na zahájení kárného řízení, což – jak je v odkazu uvedeno ze dne 15. 10. 2015 – opět OS anebo KS Brno neudělal i přes znalost a možnost ověření (jediným výsledkem bylo snížení neoprávněné odměny advokáta ex offo)


4) Fakta: Soudkyně soudila všechny trestní kauzy konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 - 2012 (konfiskováno v letech 2009- 2015) vedoucího výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure Dušana Dvořáka, MMCA. Soudkyně se vždy omítala vyloučit a předseda soudu odmítal podat kárnou žalobu, i když byla opakovaně doložena hrubá podjatost a nezákonné jednání soudkyně. Konkrétní č.j. spisů: 2 T 104/2010 - trest dne 27. 10. 2010 bez důkazu a vědomí důkazu policie získaných v rozporu se zákonem, 2 T 65/2011, 0 Nt 820/2011, 0NC 1986/2012, 2 T 104/2010 - 803 (6.8.2013 - obnova prvního procesu z podnětu OSZ Prostějov a ustanovení ochranné léčby alkoholismu výměnou za trest ze dne 27. 10. 2010), 2 Nt 1257/20132Nt 1151/2014, 3 Nt 1151/2014, 2 T 104/2010 -1077 (26.5.2015 - zákaz obnovy prvního procesu a zákaz zrušení ochranné léčby)


5 ) Soudkyně Mgr. Ivona Otrubová z OS Prostějov dne 26.5 2015 odmítla (více než rok po podání žádosti) obnovu prvního trestního řízení č. j. 2 T 104/2010 přes nezpochybnitelnédůkazy pochybení, viz stížnost stěžovatele odvolacímu soudu   Soudkyni můžete vidět na videu při perle ze závěrečné řeči v projednávání první konfiskace od "kolegy" státního zástupce dne 26. 10. 2010, což najdete na You Tube ZDE Na videu je hlavní postavou státní zástupce Mgr. Ivo Černík, který neumí vysvětlit a soudkyně to odmítá od 13.7.2010 u hlavního líčení řešit, kam se policii podělo téměř 300 kilo konopí z první konfiskace 18.9.2009 a dne 2.9.2010 opětovně daný státní zástupce  nařizuje se souhlasem soudu druhou konfiskaci v době probíhající hlavního líčení první konfiskace (stejně tak i v roce 2015 šestou konfiskaci).  

Důkazy o spáchaných zločinech doloženy soudním znalcem již  11.5.2011 ZDE